سامانه رأی دهی مستقیم مردم

به لوایح مجلس شورای اسلامی

چرا همگرائی ؟

همگرائی، سامانه‌ای مستقل است که در آن با استفاده از پیوند تکنولوژی و سیاست، «دموکراسی مستقیم» را به معنای واقعی کلمه معنا می بخشد. دموکراسی مستقیم، فرآيندی است که در آن مشارکت مستقیم مردم در تصمیم سازی صحن مجلس شورای اسلامی را ارمغان می‌بخشد. در همگرائی، نمایندگان عضو این سامانه با اشتراک گذاری لوایح و طرح های مطرح شده در صحن علنی مجلس و استفاده مستقیم از نظر خواهی مردم اقدام به رأی دادن به طرح مذکور می‌کنند. مخاطبان می‌توانند با این سامانه علاوه بر مطالعه نظرات کارشناسی شده، از وضعیت فعلی لوایح و طرح‌ها در مجلس با خبر شوند. برای مشارکت در دموکراسی مستقیم، لطفا اطلاعات فرم ذیل را پر نمایید.

فرم ثبت نام